Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry

Spotlight Videos

Anthropology making the difference
VU presenter
11/23/2015 11:00:00 PM
View

How to use the Basilica
VU presenter
7/13/2016 10:00:00 PM
View

Impressiefilm VU Onderwijsdag 2016
Nancy van Beek
2/11/2016 11:00:00 PM
View

VU Onderwijscafé
OnderwijsCafe_V1
VU presenter
3/1/2018 2:31:28 PM
View

Recent Channels

Greenscreen
Chroma key (ook wel blue- of green-screening genoemd) komt uit de studio’s van Hollywood en is een eenvoudige en betaalbare manier voor het realiseren van de meest spectaculaire en fantasievolle producties. Het werkt als volgt. Je fotografeert of filmt je onderwerp, bijvoorbeeld een groepje mensen, voor een geheel blauwe of groene achtergrond. Op de computer kan vervolgens de blauwe of groene achtergrond doorschijnend worden gemaakt. Door daarna een tweede video-opname of foto op het tweede videospoor te plaatsen, lijkt het alsof het onderwerp in een heel andere omgeving staat, dan in werkelijkheid het geval is. Hierdoor kan de indruk gewekt worden dat iemand bijvoorbeeld vliegt of op een tropisch eiland zit. Grote decors zijn hierdoor niet noodzakelijk, en er kan zelfs met verschillende achtergronden tegelijkertijd gewerkt worden. (http://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/wetenschap-techniek/hoe-werkt-chromakey) Procedure - Aanvragen kunnen per mail worden gericht aan algemeen.avc@vu.nl - Aanvragen worden ingepland afhankelijk van beschikbaarheid personeel. - Er volgt een kort intakegesprek om alle wensen en opname datum vast te leggen. - De spreker ontwikkelt het script in samenwerking met de regisseur. - De opnametijd in de studio neemt ca. 4 uur in beslag. - Oplevering van de kennisclip gaat in overleg en is afhankelijk van nabewerkingstijd.
2/21/2017 8:12:45 AM
View

Greenscreen-Lite
Studio-opnames met een greenscreen. De achtergrond-afbeeldingen en dia's worden gemonteerd achter de spreker.
9/30/2019 8:47:25 AM
View

Impressiefilm
Een impressiefilm is een productie die kort en krachtig de sfeer van een evenement neerzet in een video van max. 3 minuten. Het evenement wordt door een cameraman opgenomen momentopnames en fragmenten van sprekers op te nemen om op deze manier de sfeer vast te leggen. Er is dus geen sprake van een integrale opname van het evenement. De video volgt de huisstlijl van het evenement mits deze voor aanvang van de montage wordt opgestuurd. Procedure - Aanvragen kunnen per mail worden gericht aan algemeen.avc@vu.nl - Aanvragen worden ingepland afhankelijk van beschikbaarheid personeel. - Er volgt een intakegesprek van max. een half uur per mail of telefoon. - De opnametijd en lengte van het evenement is max. 5 uur. - De eerste versie wordt binnen 7 werkdagen na de opnamedag geleverd. - De definitieve versie wordt binnen 4 werkdagen na ontvangst van aanpassingen geleverd. De nabewerkingstijd is max. 10 uur incl. aanpassingen. - Voor interviews dient er door de klant zelf een interviewer geregeld te worden.
3/13/2019 8:32:04 AM
View

Interactief Scherm
De kennisclip interactief scherm is een videoclip van max. 15 minuten waarin de spreker tijdens een presentatie aantekeningen kan maken op een touchscreen met behulp van een stylus. De kennisclip interactief scherm leent zich vooral voor presentaties waarbij een stapsgewijze uitleg gewenst is - bijvoorbeeld wiskundige formules. De clip wordt (volledig) opgenomen in de AVC studio. Procedure - Aanvragen kunnen per mail worden gericht aan algemeen.avc@vu.nl, - Opnames worden ingepland op basis van beschikbaarheid van de studio. - Er volgt een kort intakegesprek om alle wensen en opname datum vast te leggen. - De spreker bereidt de presentatie en het script voor (handleiding is beschikbaar). - De opnametijd in de studio neemt ca. 60 minuten in beslag. - De kennisclip wordt binnen 5 werkdagen na opname afgeleverd per online link.
2/21/2017 8:11:12 AM
View

Live Stream
Live streaming is het laten filmen van uw presentatie terwijl deze direct live op het Internet gepubliceerd wordt. Op deze manier kan iedere kijker overal ter wereld de presentatie of het evenement live bijwonen. De live stream kan achteraf als presentatie online worden geplaatst. WAAROM EEN LIVE STREAM? • Zodat kijkers vanuit hun eigen werkplek of vanaf thuis het evenement kunnen bijwonen. • Omdat de ruimte niet toereikend is voor alle aanwezigen. • Omdat bezoekers wellicht niet of moeilijk in staat zijn naar het evenement te komen (denk hierbij bijvoorbeeld aan internationaal publiek). • Omdat het evenement een actualiteits- en nieuwswaarde heeft waarbij livestreaming een toegevoegde waarde heeft. LOCATIE Alle college- en werkgroepruimtes mits het bereikbaar is voor de opname-apparatuur. OPNAMEMETHODE Live streams worden opgenomen met een mobiele Mediasite recorder waardoor colleges en werkgroepen in vrijwel iedere ruimte opgenomen kunnen worden. De recorder wordt bediend door een AVC operator.
3/13/2019 8:33:21 AM
View

Maatwerk Producties
Het AVC produceert ook video’s, variërend van een eenvoudige video-opname tijdens een bijeenkomst tot een film. Het AVC beschikt over een professionele opname videostudio met green screen en een Quick Studio waar de gebruiker makkelijk en ook zelfstandig (na instructie) een presentatie kan opnemen. Op aanvraag kan het AVC ook animaties verzorgen. Er wordt altijd in overleg bepaald wat het gewenste eindresultaat is en welk budget hiervoor nodig is. Standaard producten hebben een vaste prijs. Voor maatwerk of afwijkende vragen zal er een projectbegroting uitgebracht worden waarin gemaakte afspraken worden vastgelegd.
9/30/2019 8:47:25 AM
View

Presentatie in een Studio
De kennisclip presentatie in een studio is een videoclip van een spreker die m.b.v. een presentatie een praatje van max. 15 minuten houdt. De clip wordt (volledig) opgenomen in de AVC studio. Procedure - Aanvragen kunnen per mail worden gericht aan algemeen.avc@vu.nl - Aanvragen worden ingepland afhankelijk van beschikbaarheid apparatuur en personeel. - Er volgt een kort intakegesprek om alle wensen en opname datum vast te leggen. - De spreker bereidt de presentatie en het script voor (handleiding is beschikbaar). - De opnametijd in de studio neemt ca. 60 minuten in beslag. - De kennisclip wordt 2 werkdagen na opname afgeleverd per online link.
2/21/2017 11:02:25 AM
View

Slidecast
Bij slidecasts worden de presentatie van de docent (Powerpoint, sheets, foto's, websites etc.) en de stem als voiceover opgenomen.Slidecasts zijn beschikbaar in de grotere hoorcollegezalen van de VU en kunnen door de docent zelf worden aan en uitgezet. De opname link komt direct aan bij het opgegeven mailadres.
2/21/2017 8:13:42 AM
View

Webinar
Een live webinar is een college gegeven in de AVC studio, en live uitgezonden naar deelnemers die zich van te voren hebben aangemeld. De deelnemers kijken mee door het openen van de URL die hen door de aanvrager is toegestuurd. Tijdens het livewebinar is er de mogelijkheid om via de mail vragen te stellen aan de moderator, de moderator maakt een selectie uit de vragen en speelt deze door aan de presentator. Van te voren is afgesproken hoe dit in zijn werk zal gaan. Ook is het mogelijk om via een poll enquêtevragen te beantwoorden. Waarvan de statistiek wordt weergegeven. WAAROM EEN WEBINAR? Webinars zijn een variatie op een weblecture waarbij er interactie mogelijk is tussen de spreker en kijker. Didactisch zijn webinars interessant omdat er een zeer hoge mate van interactie is. Deelnemers leren en begrijpen sneller. LOCATIE Alle college- en werkgroepruimtes mits het bereikbaar is voor de opname-apparatuur. OPNAMEMETHODE Virtuele zaalkoppelingen worden opgenomen met een mobiele Mediasite recorder waardoor colleges en werkgroepen in vrijwel iedere ruimte opgenomen kunnen worden. De recorder wordt bediend door een AVC operator.
2/21/2017 8:23:22 AM
View

Weblecture
Bij Mediasite opnames worden zowel de presentatie en videobeeld van de docent opgenomen die zij aan zij worden weergegeven.De opnames worden gemaakt door een AVC technicus en kan in vrijwel alle onderwijszalen opgenomen worden. De opname is binnen een paar uur na opname beschikbaar online. Bij Mediasite opnames van regulier onderwijs spreken we van weblectures waarvoor een gereduceerd tarief geldt. Hiermee worden colleges en werkgroepen bedoeld die onderdeel zijn van het standaard curriculum van bachelor- en masteropleidingen. Onderstaande tarieven zijn inclusief apparatuur, bediening en eventuele nabewerking. De opnames worden na het college binnen een paar uur geüpload naar Blackboard.
2/21/2017 8:15:08 AM
View