Channel - Video in het VU Onderwijs
Resultaten van het Video in het VU Onderwijs project in het OSD Programma Binnen de VU gebruikt een groeiend aantal docenten verschillende vormen van video in hun onderwijs. De meerwaarde hiervan is inmiddels gebleken. Didactische inzet van video bij onderwijsvernieuwing verbetert de onderwijskwaliteit en vergroot de student- en docenttevredenheid. Onder andere kennisclips en interactieve webinars, bieden mogelijkheden voor het verdergaand activeren en intensiveren van onderwijs en het realiseren van betekenisvol diep leren. Bijvoorbeeld de inzet van duurzame kennisclips verrijkt met multimedia en opdrachten, biedt studenten de mogelijkheid zelfstandig kennis te verwerven voorafgaand aan de contacttijd met de docent. Hierdoor ontstaat tijdens het college/de werkgroep ruimte voor verdieping, toepassing en interactie met de inzet van activerende werkvormen. De didactische inzet van video ondersteunt onderwijsvernieuwing uit de onderwijsagenda en de onderwijsvisie van de VU. Het project Video in het VU Onderwijs (oktober 2014 – december 2015) heeft een bijdrage geleverd aan de opschaling van didactisch videogebruik in de VU. Op deze pagina zijn de onderwijsvideo’s en (achtergrond)informatie over het herontwerp van het vak te vinden. Klikken op de thumbnail start de video. Bijbehorende documentatie is onder het tabblad ‘links’ te vinden. Het project heeft gewerkt aan de hand van het REC:all framework. Wil je meer weten over hoe je video kan inzetten om jouw onderwijs activerender te maken? Volg dan ook de e-learning modulen, die begin 2016 beschikbaar worden gesteld in de VU Blackboard Community ( http://bit.ly/1KObYBz ). Om de modulen te benaderen dien je jezelf eenmalig te registreren in deze community via de ‘enroll’ functie.
6/25/2022 12:36:50 AM

Channel Videos

Afval in een Indonesische stad, een Antropoloog aan het werk
VU presenter
11/3/2015 11:00:00 PM
View

Anthropology making sense of the world
VU presenter
5/3/2017 10:00:00 PM
View

Anthropology making the difference
VU presenter
11/23/2015 11:00:00 PM
View

B&O benadering van het VW dieselschandaal
Duco Bannink, FSW
12/22/2015 11:00:00 PM
View

Bestuurs- en Organisatiewetenschap op de VU
Duco Bannink, FSW
12/22/2015 11:00:00 PM
View

Bronnengebruik en Plagiaat
Doel van het project is het ontwikkelen van een set kennisclips over juridische vaardigheden. Omdat juridische vaardigheden een verzamelterm is voor verschillende vaardigheden, kunnen deze ook afzonderlijk van elkaar aan studenten worden onderwezen. Het gaat daarbij onder andere om kennisclips over het schrijven van een onderzoeksplan, het maken van een probleemstelling, het opstellen van een juiste en overtuigende argumentatie, het maken van een overzichtelijke structuur en het gebruiken van bronnen.
VU presenter
1/7/2016 11:00:00 PM
View

Bronnengebruik en Plagiaat, deel 1
Doel van het project is het ontwikkelen van een set kennisclips over juridische vaardigheden. Omdat juridische vaardigheden een verzamelterm is voor verschillende vaardigheden, kunnen deze ook afzonderlijk van elkaar aan studenten worden onderwezen. Het gaat daarbij onder andere om kennisclips over het schrijven van een onderzoeksplan, het maken van een probleemstelling, het opstellen van een juiste en overtuigende argumentatie, het maken van een overzichtelijke structuur en het gebruiken van bronnen.
VU presenter
3/29/2016 10:00:00 PM
View

Bronnengebruik en Plagiaat, deel 2
Doel van het project is het ontwikkelen van een set kennisclips over juridische vaardigheden. Omdat juridische vaardigheden een verzamelterm is voor verschillende vaardigheden, kunnen deze ook afzonderlijk van elkaar aan studenten worden onderwezen. Het gaat daarbij onder andere om kennisclips over het schrijven van een onderzoeksplan, het maken van een probleemstelling, het opstellen van een juiste en overtuigende argumentatie, het maken van een overzichtelijke structuur en het gebruiken van bronnen.
VU presenter
3/29/2016 10:00:00 PM
View

Bronnengebruik en Plagiaat, deel 3
Doel van het project is het ontwikkelen van een set kennisclips over juridische vaardigheden. Omdat juridische vaardigheden een verzamelterm is voor verschillende vaardigheden, kunnen deze ook afzonderlijk van elkaar aan studenten worden onderwezen. Het gaat daarbij onder andere om kennisclips over het schrijven van een onderzoeksplan, het maken van een probleemstelling, het opstellen van een juiste en overtuigende argumentatie, het maken van een overzichtelijke structuur en het gebruiken van bronnen.
VU presenter
3/29/2016 10:00:00 PM
View

Burgerlijk procesrecht: Voorlopige bewijsmiddelen
De beperkte onderwijstijd zorgt voor te weinig verdieping of dat een onderwerp te snel wordt behandeld. De groepsgrootte (600 studenten in hoorcolleges of 30 tijdens werkcolleges) geeft weinig tot beperkte mogelijkheden om in te gaan op individuele vragen. De docenten hebben de keuze gemaakt om de lastigste onderwerpen uit te leggen in een kennisclip.
VU presenter
1/11/2016 11:00:00 PM
View

Feedback Geven en Ontvangen
Er zijn 3 instructieclips gemaakt feedback geven en ontvangen, presenteren en instructie voor de pleitoefening. De clips zijn inhoudelijk ingezet voor de studenten. Deze inzet heeft de docent veel tijdswinst opgelevverd. Tevens kunnen deze clips in de toekomst worden hergebruikt binnen de faculteit. De eerste twee clips (presenteren en feedback) zijn VU-breed interessant en kunnen gebruikt worden binnen verschillende cursussen.
VU presenter
9/1/2015 10:00:00 PM
View

How to use the Basilica
VU presenter
7/13/2016 10:00:00 PM
View

Insolventierecht: Faillissement en schuldsanering
De beperkte onderwijstijd zorgt voor te weinig verdieping of dat een onderwerp te snel wordt behandeld. De groepsgrootte (600 studenten in hoorcolleges of 30 tijdens werkcolleges) geeft weinig tot beperkte mogelijkheden om in te gaan op individuele vragen. De docenten hebben de keuze gemaakt om de lastigste onderwerpen uit te leggen in een kennisclip.
VU presenter
1/11/2016 11:00:00 PM
View

Land ice in the Netherlands
VU presenter
3/9/2020 5:09:47 PM
View

Landijs in Nederland
Er is een clip gemaakt van ruim 8 minuten. De docent wil het introductievak Landschapsarcheologie interactiever maken en studenten meer het gevoel van “een beleving geven”. De docent was zo enthousiast over het resultaat dat hij het ook bij andere vakken gaat gebruiken, maar de clip ook beschikbaar stelt voor hergebruik bij andere docenten.
VU presenter
11/25/2015 11:00:00 PM
View

Onderzoeksvraag en Methodologie
Doel van het project is het ontwikkelen van een set kennisclips over juridische vaardigheden. Omdat juridische vaardigheden een verzamelterm is voor verschillende vaardigheden, kunnen deze ook afzonderlijk van elkaar aan studenten worden onderwezen. Het gaat daarbij onder andere om kennisclips over het schrijven van een onderzoeksplan, het maken van een probleemstelling, het opstellen van een juiste en overtuigende argumentatie, het maken van een overzichtelijke structuur en het gebruiken van bronnen.
VU presenter
1/7/2016 11:00:00 PM
View

Overtuigend Presenteren
Er zijn 3 instructieclips gemaakt feedback geven en ontvangen, presenteren en instructie voor de pleitoefening. De clips zijn inhoudelijk ingezet voor de studenten. Deze inzet heeft de docent veel tijdswinst opgelevverd. Tevens kunnen deze clips in de toekomst worden hergebruikt binnen de faculteit. De eerste twee clips (presenteren en feedback) zijn VU-breed interessant en kunnen gebruikt worden binnen verschillende cursussen.
VU presenter
9/1/2015 10:00:00 PM
View

Pleitoefening instructie
Er zijn 3 instructieclips gemaakt feedback geven en ontvangen, presenteren en instructie voor de pleitoefening. De clips zijn inhoudelijk ingezet voor de studenten. Deze inzet heeft de docent veel tijdswinst opgelevverd. Tevens kunnen deze clips in de toekomst worden hergebruikt binnen de faculteit. De eerste twee clips (presenteren en feedback) zijn VU-breed interessant en kunnen gebruikt worden binnen verschillende cursussen.
VU presenter
9/1/2015 10:00:00 PM
View

Reflectiemethode van Korthagen
VU presenter
9/1/2015 10:00:00 PM
View

Stochastic Optimization Introduction, Faculty of Sciences
"De docent heeft samen met het AVC twee video’s gemaakt. De eerste video dient ter voorbereiding op de cursus. Het heeft als doel om uitval te verlagen door het managen van verwachtingen. De studenten krijgen een goed beeld van de inhoud van de cursus, waardoor ze een beter besluit kunnen nemen in het volgen van de cursus. De tweede video heeft als doel om een samenvatting te geven over de complexe materie die tot dat moment in de cursus is behandeld. Deze video is gekoppeld aan een toetsmoment. De studenten weten hun niveau en zij krijgen inzicht in de punten waar de basis (nog niet) voldoende is. De docent wil voorkomen dat studenten waarbij de basis onvoldoende is, op dezelfde manier verder gaan."
dr. Sandjai Bhulai
12/22/2015 11:00:00 PM
View

Stochastic Optimization Summary, Faculty of Sciences
"De docent heeft samen met het AVC twee video’s gemaakt. De eerste video dient ter voorbereiding op de cursus. Het heeft als doel om uitval te verlagen door het managen van verwachtingen. De studenten krijgen een goed beeld van de inhoud van de cursus, waardoor ze een beter besluit kunnen nemen in het volgen van de cursus. De tweede video heeft als doel om een samenvatting te geven over de complexe materie die tot dat moment in de cursus is behandeld. Deze video is gekoppeld aan een toetsmoment. De studenten weten hun niveau en zij krijgen inzicht in de punten waar de basis (nog niet) voldoende is. De docent wil voorkomen dat studenten waarbij de basis onvoldoende is, op dezelfde manier verder gaan."
dr. Sandjai Bhulai
12/16/2015 6:30:00 PM
View

Taal en Stijl
Doel van het project is het ontwikkelen van een set kennisclips over juridische vaardigheden. Omdat juridische vaardigheden een verzamelterm is voor verschillende vaardigheden, kunnen deze ook afzonderlijk van elkaar aan studenten worden onderwezen. Het gaat daarbij onder andere om kennisclips over het schrijven van een onderzoeksplan, het maken van een probleemstelling, het opstellen van een juiste en overtuigende argumentatie, het maken van een overzichtelijke structuur en het gebruiken van bronnen.
VU presenter
1/7/2016 11:00:00 PM
View

The Magic of Symbols
How can we interpret symbols? This introduction shows the basics of the semiotic method in anthropology.
VU presenter
1/11/2016 11:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry